05549606655 - 04362127715

Mezoterapi

mezoterapi

MEZOTERAPİ NEDİR?

Mezoterapi; vitamin, mineral, aminoasitler, enzimler ve homeopatik ilaçların karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Ağız ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların tümü her zaman ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır. Çünkü ilaçların bir kısmı emilemeden parçalanarak atılmaktadır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalır. Mezoterapi de ise küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla ilaçlar doğrudan problemli bölgeye gönderilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın sorun çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda sağlanmaktadır.

MEZOTERAPİ UYGULAMA TEKNİĞİ,

Mezoterapi karışımı tedavi edilecek durumlara bağlı olarak seçilen spesifik bölgelere çok ince uçlu iğnelerle verilirler. Önemli olan; hazırlanan kokteylde kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve yan etki potansiyellerini iyi bilmektir. Hissedilen ağrı, iğnelerin boyutlarıyla orantılı olarak oldukça azdır. Mezoterapi uygulamasında kullanılan ilaçların emilimi çok kısıtlı olduğundan, sistemik dolaşıma ilaç geçişi de yok denecek kadar azdır. Tedavinin seans sayısı hastaya, hastalığa ve enjeksiyonun yapılacağı bölgeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uygulama mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

ALOPESİ NEDİR?

Saçların azalması veya yok olmasıdır. Normal bir erişkinde tahmini toplam saç sayısı 150.000’dir (santimetrekareye 200-300 adet saç teli düşer). Günde 50-100 adet saç telinin dökülmesi normaldir. Saç teli döküldüğünde sadece gövdesinde kopma olur. Saç kökü (follikül) yerinde kalır. Bu kökten ise yeniden saç teli oluşur. Bu dönem 6 yıl sürer. İnsan yaşamı süresince 12 kere saç kökünden yeni saç teli oluşur. Androjenik alopesilerde follikül sayısının azalmasından ziyade, kıl kökünde bir küçülme ve kıl siklüsünde bir hızlanma söz konusudur. Erkek ve Kadında farklı şekilde görülebilir. Erkekte soy geçmişinde dökülme hikayesi vardır. Dökülme önce alın sınırında başlar ve ilerler, sonra tepeden başlayan bir açılma olur. Saç çekme testi genellikle pozitiftir. Tanı genellikle klinik görünümle konur. Kadın tipi androjenik alopesi en sık görülen tiptir. Tepede saçlar azalır, seyrekleşir, incelir, kısalır ve daha az pigment içerir.

SAÇLI DERİ MEZOTERAPİSİ HAKKINDA,

Saç dökülmelerini önlemek ve kontrol altına almak, saçın kalitesini arttırmak ve yeni saç çıkışını düzenlemek için saçlı deriye uygulanan tedavi şekli saç mezoterapisidir. Özellikle androjenik alopesiler saç mezoterapisiyle tedavi edilebilmekte ve yüz güldürücü, kalıcı sonuçlar alınmaktadır. Mezoterapi ilaç karışımları küçük dozlarda cilt içerisine verilir. Bu yöntemin en etkili özelliği doz karışımlarının küçük olup bölgesel olarak kullanılabilmesidir. Bu karışımlar kişiye özel olarak planlanmalıdır. Seanslar kişiye göre değişmekle birlikte ilk ay, 3 veya 4 seans; ikinci ay, 15 günde 1 seans; üçüncü ay, 15 günde 1 seans; ayda 1 seans idame tedavisi şeklinde düzenlenmektedir. Saç mezoterapisinde ilk olumlu sonuçların görülmesi için 3 ay geçmesi gerekir. Yan etki riski oldukça az ve ihmal edilebilecek düzeydedir.